12 mei 2016

SGP fractie bezoekt RGS in Rijssen

Op maandag 9 mei jl. bezocht de SGP fractie asbestverwerker RGS Sloopwerken in Rijssen om vanuit de praktijk te horen hoe de asbestsanering verloopt en welke knelpunten / verbeterpunten er mogelijk zijn. In de gemeente Rijssen-HOlten is al ruim 40.000 m2 asbestdak vervangen op bedrijfspanden. De laatste panden worden de komende periode nog aangepakt. Daarna ligt er geen asbest meer op de daken van bedrijfspanden in Rijssen-Holten (nog wel op daken van agrarische ondernemingen). Succesfactor hierin is geweest dat de gemeenteraad extra subsidie beschikbaar heeft gesteld, zodat ondernemers de asbestverwijdering konden financieren vanuit de subsidie van de provincie (3 euro per m2) en de gemeente (7 euro per m2). De kosten voor het nieuwe dak moesten de ondernemers zelf financieren. Het project is goed georganiseerd en vanuit de gemeente is alle medewerking verleent om de vergunning voor asbestverwijdering zo snel mogelijk aan aanvraag te verlenen.

Ondernemers willen graag ontzorgd worden, zodat de pandeigenaar zelf niet nog van alles moet regelen rond vergunning, afspraken rond een asbestinventarisatie, afstemming van werkzaamheden enz. Vereenvoudiging van regels mag echter nooit ten koste gaan van de gezondheid van medewerkers van de opdrachtgever en het saneringsbedrijf. RGS hecht waarde aan goede en complete asbestinventarisatie, want dan is voor mensen helder wat ze kunnen verwachten.

De SGP heeft de aangereikte gezichtspunten uitgewisseld tijdens de PS-vergadering van 11 mei. Op basis daarvan is besloten om tijdens de eerstvolgende commissievergadering hierover verder met elkaar te discussieren om te komen tot een goede en (mede) door ondernemers gedragen aanpak voor asbestverwijdering van daken.