16 juli 2019

SGP Fractie op bezoek in Ootmarsum

 

Op vrijdag 12 juli bracht de Statenfractie, mede in het kader van het 25 jarig lidmaatschap van provinciaal statenlid van Dirk van Dijk, een informeel werk bezoek aan Ootmarsum. Als eerste werd het Openluchtmuseum bezocht. De fractie kreeg hier een interessante rondleiding en was onder de indruk van het vele vrijwilligerswerk dat gedaan is en wordt, om dit museum draaiende te houden. Hierna maakte het gezelschap een stadswandeling onder leiding van gids Ben Kleissen die op onderhoudende en enthousiaste wijze allerlei wetenswaardigheden over Ootmarsum  en haar rijke geschiedenis vertelde.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in restaurant ‘t Pläske. Aan het eind werd de jubilaris nog eens hartelijk toegesproken en werd ook Johan de Boer toegesproken en hartelijk bedankt voor het werk dat hij als fractiemedewerker de afgelopen twee jaar gedaan heeft. De nieuwe fractiemedewerker Vincent Slingerland werd welkom geheten. We kunnen terug zien op een geslaagde dag en mogen ook dankbaar zijn voor de goede sfeer waarin we bij elkaar waren.


Het Cremershuis in Ootmarsum