29 februari 2020

SGP: Kijk ook naar de dorpen

 

In de Statenvergadering lag woensdag een investeringsplan op tafel voor aantrekkelijk wonen. Goed dat dit gebeurt, maar de SGP heeft nog wel kritische kanttekeningen. “De focus ligt wel erg veel op de stad”, zegt Jan Jonker. Hij roept Gedeputeerde Staten op om óók naar de dorpen te kijken.


Ook in kleinere gemeenten ligen er grote uitdagingen op het gebied van vitaliteit en leefbaarheid, zegt Jan Jonker. “De vitaliteit van de stad en binnensteden vraagt om aandacht, maar wat betekent dit investeringsvoorstel voor de dorpen en andere kleine kernen?”


Elke gemeente zal haar rol nemen om de kwaliteit en leefbaarheid te behouden of versterken, verwacht Jonker. De SGP verwacht van de gedeputeerde dat hij hier invulling en sturing aan zal geven. De PVV stelde voor om een pilot te starten voor het aantrekkelijker maken van woning. Die moet volgens de SGP in het teken staan van het oplossen van knelpunten. “Wellicht moet de regelgeving dan versoepeld of vereenvoudigd worden”, vindt Jonker.


Flexibiliteit blijkt, ook op het gebied van leefbaarheid, gewenst. Gemeenten krijgen in de toekomst meer mogelijkheden om lokaal invulling te geven aan de leefbaarheid en vitaliteit. Retail is daarbij een belangrijke pijler, die wat de SGP betreft dan ook de ruimte moet krijgen. Jonker spoort het college dan ook aan: “Daar mag wat ons betreft gelijk gas op gegeven worden.”