3 december 2021

SGP: meer in plaats van minder landbouwzetels in het waterschap

‚Äč

De SGP pleit in Overijssel voor meer landbouwzetels in de besturen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en het Waterschap Vechtstromen. Die zogeheten geborgde zetels moeten uitgebreid worden, als het aan de SGP ligt.

De besturen van de waterschappen bestaan uit twee soorten zetels: ingezetenen (mensen die gekozen worden bij de verkiezingen) en geborgde zetels. Dat zijn zetels waarvan vooraf is besloten dat ze voor mensen uit een bepaalde categorie komen.
 De drie categorieën zijn: ongebouwd (landbouw), natuur en bedrijven. D66 deed woensdag het voorstel om, vooruitlopend op komende wetgeving, de geborgde zetels alvast opnieuw te verdelen. In het voorstel van die partij vervalt er in WDODelta een geborgde zetel en krijgt de categorie natuur meer zetels dan ongebouwd. In het waterschap Vechtstromen zou natuur ook een extra zetel moeten krijgen in ruil voor ongebouwd.

Dat ziet Dirk van Dijk van de SGP niet zitten. “Wij willen de categorie ongebouwd, dus de landbouw, juist meer geborgde zetels geven”, zegt hij. In WDODelta wil de SGP van vier naar vijf en in waterschap Vechtstromen van drie naar vijf geborgde zetels voor de landbouw.

Er is een advies om de geborgde zetels helemaal af te schaffen. “Dat is onder de vlag van de democratisering van de waterschappen”, somt Van Dijk op. “Maar dat betekent in de praktijk dat de landbouw gaat inleveren. Die raakt dus een deel van haar positie kwijt. Geborgd geeft wat mij betreft wat meer zekerheid.”

Daarom is een herverdeling misschien nog niet zo’n gek idee. “Maar wel helemaal de andere kant op”, verwijst hij naar het voorstel van D66.