12 november 2015

SGP-motie verduurzaming monumentale woning krijgt brede steun

Bij de behandeling van de begroting 2016 in de Provinciale Statenvergadering van 11 november jl. heeft de SGP-fractie Overijssel een motie ingediend ter verduurzaming van monumentale woningen. In deze motie wordt aandacht gevraagd voor de positie van bewoners van monumentale woningen. 

Uit een onderzoek van het ministerie van OCW van dit jaar blijkt namelijk dat bewoners van monumentale woningen moeite hebben om hun woning te verduurzamen. Onderhoud van het monument vergt veel geld en energetisch verduurzamen van de woning is vanwege de monumentale status moeilijk en kostbaar. Het gevolg is dat maatregelen niet uitgevoerd worden en dergelijke woningen steeds minder courant worden (koopprijs staat onder druk en lang te koop staan), terwijl nieuwbouwwoningen steeds energiezuiniger worden en een steeds hoger wooncomfort krijgen.
 
In de motie van de SGP wordt het College verzocht om extra aandacht te schenken aan de verduurzaming van monumentale woningen en bewoners adequaat te informeren over de technische en juridische (on)mogelijkheden van verduurzaming van monumenten. Ook wordt het College verzocht om een energiecomponent in de monumentenregeling in te brengen met als doel de extra kosten vanwege de monumentale status dragelijker te maken, in combinatie met benutting van de duurzaamheidslening voor dat deel van de maatregelen, met een nader te definiëren terugverdientijd.
 
Het voorstel van de SGP is met ruime meerderheid (43 tegen 3) aangenomen. De SGP ziet de uitwerking van een en ander door het College met belangstelling tegemoet.