29 februari 2020

SGP ontvangt Hoornbeeck-gasten

 

Klas 3 Junior Accountmanagement van het Hoornbeeck College in Kampen weet wat het is om Gast van de Staten te zijn. De leerlingen maakten woensdag kennis met de Statenleden en het politieke handwerk in de provincie.

Dirk van Dijk ontvangt de jeugdige gasten in het provinciehuis en neemt ze mee door het gebouw. “Dit is commissaris Van Niers”, wijst hij naar een van de portretten. “Jullie kennen die vast wel van de Van Niersallee in Kampen. Die man was een echte regent, hij wilde niet met ambtenaren in de lift, heb ik weleens iemand over hem horen zeggen.”

Door de gang met portretten van voormalige commissarissen van de koning(in) leidt Van Dijk de gasten naar de commissiezaal. Hij legt uit wat er daar gebeurt en dat die vergaderingen meestal openbaar zijn en dus bij te wonen door alle inwoners.

Dan is het tijd voor de Statenzaal. Na uitleg van de vergaderingen en het bijzondere lampenplafond (in de vorm van de provincie), mogen de studenten zelf de apparatuur uitproberen. Al snel blijkt er ook politiek bloed door hun aderen te stromen.

Tijdens de lunch schuift ook gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher aan. Hij legt uit wat zijn dagelijks werk is en biedt ook gelegenheid voor vragen daarover.

Aansluitend vindt de Statenvergadering plaats, waar Commissaris van de Koning Andries Heidema een hartelijk welkom uitspreekt richting de Hoornbeeck-studenten. Die hebben allemaal een agenda gekregen, waardoor ze de vergadering kunnen volgen.

Met een goodiebag, gevuld door SGP en provincie gaan de studenten even later huiswaarts. De SGP-fractie bedankt hen voor hun komst. ‘Gast van de Staten’ is wat ons betreft voor herhaling vatbaar.