3 maart 2015

SGP op werkbezoek in Twente

RIJSSEN – De Overijsselse SGP-fractie en SGP-Kamerlid Bisschop hebben maandag een werkbezoek afgelegd in Twente. In Hengelo werd het Op- en Overslagbedrijf Twente bezocht en in Rijssen AKOR en DWA Adviesbureau.

De delegatie werd in het gemeentehuis te Rijssen door het voltallige college van B&W ontvangen. Het gesprek spitste zich met name toe op voldoende woningen en industrieterrein in Rijssen. De Statenfractie was van mening dat de provincie maatwerk moet leveren. Met andere woorden: Rijssen moet ruimte krijgen om te groeien. Verder werd er gesproken over de noodzaak van verbreding van de A1 en de N35.

’s Middags werd Op- en Overslagbedrijf Twente bezocht. Directeur-eigenaar De Groot vertelde op onderhoudende wijze over zijn bedrijf, maar schetste ook de problemen in verband met de renovatie van de sluis te Delden en de langdurige stremming die hiervan het gevolg is. Aansluitend reisde het gezelschap af naar de sluis voor een gedachtewisseling met Rijkswaterstaat. De SGP-ers pleitten voor een substantieel kortere periode van stremming om de overlast voor OOT en andere bedrijven tot een minimum te beperken.

Hierna werd koers gezet naar Rijssen waar eerst het bedrijf AKOR (Aannemers Kombinatie Rijssen) bezocht werd. Het gezelschap raakte onder de indruk van de werkwijze in dit bedrijf door de enthousiaste presentatie van de heren Postma en Baan. Na een rondleiding door het fraaie bedrijfspand, waaronder ook de eigen werkplaats, vertrok men naar de Citadel waar DWA Adviesbureau gevestigd is. Delegatielid en kandidaat-Statenlid Gert Harm ten Bolscher vervulde hier de rol van gastheer. Na een welkomstwoord van Jan Flim volgde een presentatie van het Centrum voor Jong Ondernemerschap door Ronald Ridder. Hierna volgde een presentatie door Gert Harm over de nieuwe werkelijk in de bouwwereld met aansluitend een discussie over dit actuele thema.

De dag werd afgesloten met een goedbezochte regionale verkiezingsavond in de Jacobus Fruijtier SG. De organisatie hiervan was in handen van de plaatselijke SGP-afdelingen waarbij ook de SGP Jongeren een grote rol speelden. Zij presenteerden een afwisselend en interactief programma. Aan het eind van deze geslaagde avond werden staande de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen.