18 oktober 2018

SGP Overijssel bepleit energieproject in Staphorst


De SGP Overijssel heeft bij monde van fractievoorzitter Dirk van Dijk in de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Water van woensdag 17 oktober aandacht gevraagd bij Gedeputeerde Staten en bij collega fracties voor het project Hooikammer. Deze Staphorster ondernemer heeft in verband met de verplaatsing van zijn autotransportbedrijf en in het kader van duurzame energieopwekking een ambitieus plan ontwikkeld voor een energiehub aan de Uithofsweg in de gemeente Staphorst, op anderhalve kilometer afstand van de A28.

Kern van het plan betreft een mega-accu opgebouwd uit 3000 elektrische auto’s die op hun beurt weer gekoppeld worden aan laad- en ontlaadpalen. Deze hebben gezamenlijk een capaciteit van circa 73,5 MW, waarmee ongeveer 21000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. De elektrische auto’s worden opgeladen met duurzame energie, afkomstig uit een bovenliggend zonneveld van 22.500 zonnepanelen. Deze panelen hebben een gezamenlijk vermogen van 6,4 MWp. Het project zoekt dan ook aansluiting met andere producenten van groene stroom, om de benodigde opwekking te optimaliseren. Na een videopresentatie en toelichting van het plan bleken alle fracties erg geïnteresseerd in het plan. Gedeputeerde Van Haaf was inhoudelijk ook heel positief over het plan. De locatie is echter nog wel een punt vanwege de huidige bestemming. Zij gaf aan dat er momenteel in samenspraak met de gemeente Staphorst een locatieonderzoek loopt.

De SGP kondigde vervolgens aan een agenderingsverzoek te doen om het plan in een volgende commissievergadering uitvoerig te bespreken, waarbij dan ook de uitkomsten van het locatieonderzoek meegewogen kunnen worden.