12 maart 2020

SGP Overijssel bezoekt SGP Kampen

 

Een zinvol bezoek, vindt fractievoorzitter Bernard van den Belt van SGP Kampen. De Statenfractie schoof afgelopen dinsdag aan bij de vergadering van de raadsfractie. “We ervaren dit als nuttig”, blikt Dirk van Dijk terug.

Over de tafel van de Kampense B&W-kamer kwamen verschillende onderwerpen langs, zoals de Regionale Energie Strategie (RES). Gemeenten mogen daarin hun eigen keuzes op het gebied van energie maken, zoals bijvoorbeeld plaatsing van windmolens. De provincie coördineert dat, maar volgens raadslid Jan Noorland mag er wel een tandje bij.

“We hebben het over elektriciteit, maar warmte wordt op de lange baan geschoven. Waarom behandelen we dat niet als een spoor?”, vraagt hij aan de provinciale fractie. Het energieverbruik in Kampen bestaat voor 75 procent uit warmte en voor maar 25 procent uit elektriciteit. Vooral voor dat laatste ligt de nadruk nu op windmolens. Ook in de gemeente Kampen zullen die geplaatst moeten worden.

Jan Jonker, niet alleen Statenlid maar ook raadslid in Twenterand herkent de thematiek. “Het voelt soms alsof je heel weinig invloed hebt. Wees concreet en zorg dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn”, tipt hij de Kampense fractie.

Wat de opening van Lelystad Airport betreft, zitten beide fracties op één lijn en laten ze ook hetzelfde geluid horen: geen opening voordat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat dat niet alleen de mening van de SGP is, maar ook van het provinciebestuur.

De N50 is voor beide fracties een ‘zorgenkindje’. “De provincie benadrukt de veiligheid op de N50 richting het Rijk”, zegt Dirk van Dijk als raadsleden de weg aan de orde stellen. Inmiddels is er een lobby gaande vanuit de provincie naar het Rijk voor de belangrijke opwaardering van N50 naar A50. Het is zaak dat dat gaat gebeuren, zegt raadslid Sijmen Nentjes. “Er zijn bedrijven die wel in Kampen willen zitten, maar dat niet doen vanwege de N50.”

Over en weer worden diverse belangrijke onderwerpen aan de kaak gesteld. De SGP-Statenfractie benadrukt het belang van de bezoeken aan de raadsfracties, om te horen wat daar speelt. Eerder dit jaar vonden al bezoeken aan Rijssen en Zwartewaterland plaats. Voor de komende tijd staat nog een bezoek aan Staphorst op de planning.