23 september 2015

SGP Overijssel bezorgd over bezuiniging agrarisch onderwijs

Door extra bezuinigingen van het ministerie van Economische Zaken worden agrarische scholen in Overijssel zwaar getroffen. Zo ontvangt agrarisch Opleidingscentrum De Groene Welle (vestigingen in Zwolle en Hardenberg) 1,3 miljoen euro minder budget. 

De SGP-fractie in Overijssel heeft grote vraagtekens bij deze bezuinigingen. Fractievoorzitter Dirk van Dijk: "Als deze bezuiniging doorgaat is dit zeer nadelig voor zowel het MBO in Overijssel, haar studenten alsook de agrarische sector. Door de bezuinigingen zullen studenten wellicht geen of onvoldoende praktijkstages kunnen volgen. Dit terwijl de agrarische en groene ondernemers in Overijssel juist groot belang hebben bij goed opgeleide studenten.".  

De SGP-fractie heeft daarom woensdag 23 september 2015 bij monde van Dirk van Dijk het College van Gedeputeerde Staten om actie verzocht teneinde de dreigende bezuinigingen af te wenden.