14 maart 2015

SGP Overijssel, Logisch toch!

Waarom SGP

De SGP Overijssel heeft in de laatste vier jaar succesvol deelgenomen aan het openbaar bestuur. Hier zijn verschillende positieve punten bereikt, maar er zijn ook nog andere punten waar de SGP zich de komende vier jaar actief voor gaat inzetten. Als  student Logistiek en Technische Vervoerskunde aan de hogeschool Windesheim te Zwolle geef ik u vanuit mijn achtergrond enkele  redenen waarom het logisch is om op 18 maart het SGP hokje rood te maken. 

Zondag

De SGP wil graag dat het karakter van de zondag als rustdag van de week behouden blijft. Zij  is daarom tegen een 7 x 24 uurs-economie .De SGP wil vanuit Bijbelse overtuiging dat er geen subsidies voor evenementen, die op zondag plaats vinden, verstrekt worden. Ook de laatste vier jaar heeft de SGP dit bepleit. Wat de SGP betreft moet dit doorgezet worden. Verder vindt  de SGP dat  zondagsarbeid van medewerkers  van de provincie zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

Optimalisatie treinverbinding Enschede-Zwolle

Als student te  Zwolle maak ik vaak gebruik van de treinlijn tussen Enschede en Zwolle. Op dit traject rijden zeer oude treinen en ze zijn vaak overvol. Om deze verbinding te verbeteren is met instemming van de SGP 50 miljoen euro beschikbaar om deze lijn te elektrificeren. Een mogelijk interessante ontwikkeling is om treinen op accu’s te laten rijden. Deze treinen kunnen volgens onderzoek van de Guardian 1.000 kilometer rijden. Wellicht dat dit in de toekomst bij andere lijnen toegepast kan worden.

Met deze aanpassingen kunnen in spitstijden de treinen vier keer per uur rijden in plaats van twee keer per uur. Met deze investering kunnen we de mensen beter van en naar de steden brengen. Dit kan de mogelijkheid op de bereikbaarheid  van de onderwijsinstellingen en bedrijven sterk verbeteren, wat een positief effect gaat hebben op de economie. 

Binnenhavens

De havens in Rotterdam zijn sterk uitgebreid door het project ‘’Maasvlakte 2’’. Dit zorgt voor een sterk toenemend  aantal containers. De wegen gaan hierdoor dichtslippen, waardoor er naar alternatieven gekeken moeten worden. De binnenhavens en containerterminals vormen hier belangrijke alternatieven voor. De SGP wil dat deze ondernemers zoals Container Terminal Twente en Rail Terminal Coevorden de ruimte krijgen om te ondernemen. De verantwoordelijkheid van de provincie ligt hier om te zorgen voor goede wegen en waterwegen. De SGP wil hierin investeren om de slag om de containers te winnen in het voordeel van Overijssel.

Agrariërs

Er moet zoveel mogelijk ruimte gegeven worden aan de agrariërs. Er moet voorkomen worden dat zij landbouwgrond verliezen om hier natuurgebieden van te maken. De agrariërs zorgen ervoor dat onze melk- en voedselbehoefte op peil worden gehouden. De SGP is trots op onze  agrariërs in Overijssel en zal alles doen om hen zoveel mogelijk te ondersteunen.   

Maarten Zomer, Vriezenveen