24 september 2022

SGP Overijssel noemt gedrag bij commissievergadering grensoverschrijdend

 

Het doet SGP Overijssel pijn dat de commissievergadering Landbouw en Natuur afgelopen woensdag ruw verstoord werd. Dat sommige mensen het daarbij nodig vonden om herhaaldelijk te vloeken en daarmee Gods Naam te misbruiken, is extra pijnlijk.

Wij kennen gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher als een zeer gedreven man, die altijd het goede probeert te zoeken voor de boeren. Dat juist hij aangevallen wordt, doet daarom extra pijn. Hij, de commissieleden en de aanwezige ambtenaren werden geconfronteerd met ernstige woedeaanvallen, dreigende taal en intimidatie. Dat is grensoverschrijdend, vindt SGP Overijssel. Te meer omdat blijkt dat er juist veel overleg geweest is met het gebied, ook door de gedeputeerde, en er maximaal gezocht is naar mogelijkheden om landbouwgrond te behouden. Oorspronkelijk kon een kleine 140 ha grond omgezet worden naar natuurgrond. Dit is door alle inzet beperkt tot ruim 50 hectare. Met behoud van doelen om de natuur te beschermen. En er is ruim voldoende andere grond beschikbaar voor boeren die geraakt worden door de plannen.

Wij hebben er alle begrip voor dat agrariërs in moeilijke omstandigheden verkeren en denken graag met hen mee over de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Maar niet zo. Dat het democratische proces van besluitvorming op deze manier ruw doorbroken wordt, dient geen enkel doel.

SGP Overijssel neemt daar afstand van. We gaan graag in gesprek met agrariërs, ook (en juist) als het om besluitvorming gaat. Maar dan wel op een waardige manier. Nu en ook in de toekomst.

We blijven oog houden voor de toekomst van de boer. Want de boer moet kunnen blijven boeren met het oog op onze voedselvoorziening, het onderhoud van het landschap en de leefbaarheid van het platteland.

SGP Overijssel noemt gedrag bij commissievergadering grensoverschrijdend