8 januari 2021

SGP Overijssel stelt vragen over de wolf

 

SGP Overijssel stelt vragen over de wolf

De wolf is terug - ook in Overijssel. SGP Overijssel vindt daarom dat de provincie een wolvencommissie in moet stellen en dat de beschermde status van de wolf op de agenda moet komen, mocht er sprake zijn van toenemende overlast. Fractievoorzitter Dirk van Dijk stelt daarover vragen aan Gedeputeerde Staten.

“In november 2020 zijn in Twente meerdere schapen gedood door een wolf. Dit zorgt voor grote ongerustheid, met name onder schapenhouders”, stelt hij. “Meerdere organisaties roepen de provincie op om naar preventieve maatregelen te kijken.”


Zolang de wolf een beschermde staus heeft, moet de provincie op korte termijn met LTO Noord en andere betrokken organisaties in overleg, vindt Van Dijk. “Dan moet bekeken worden welke preventieve maatregelen op dit moment nodig of gewenst zijn”, zegt hij. Mogelijk kan de provincie Overijssel geld inzetten om overlast van de wolf tegen te gaan.


De SGP stelt voor dat de provincie alvast een wolvencommissie in het leven roept, zoals eerder ook in Drenthe en Gelderland gebeurde. Zo’n commissie kan actief kijken naar problemen die de wolf geeft of kan geven.


Met andere provincies kan Overijssel ook om tafel gaan om te kijken of er mogelijkheden zijn om iets aan de beschermde status van de wolf te veranderen. “Wellicht is het op termijn onwenselijk dat de wolf nog langer beschermd is”, aldus Van Dijk.


De stichting Wolf-Fencing of een groep deskundige vrijwilligers kunnen, als het aan de SGP ligt, na schade met boeren om tafel om te praten en te coachen. Van Dijk: “We moeten alle middelen inzetten om de overlast van wolven te beperken.”