8 juli 2023

SGP Overijssel: ‘Stop de kalenderlandbouw’

 

De kalenderlandbouw moet van tafel, vindt de Overijsselse SGP-fractie. Het ministerie van LNV hanteert een lijst waarop staat wanneer bepaalde agrarische werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Zoals bemesten van grond, zaaien van gewassen of het oogsten van producten. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid. Juist in de agrarische sector zijn werkzaamheden heel erg afhankelijk van de weersomstandigheden en niet van de datum op de kalender. Onwerkbaar deze kalenderlandbouw, concludeert de SGP.


De SGP  dient woensdag een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten. “Wij zijn voor heerlijke én eerlijke aardappels op tafel. Dan moeten ze wel de tijd en ruimte krijgen om te groeien”, merkt SGP-Statenlid Jan Jonker op.
Dat er vanaf het ministerie nu bepaald wordt dat aardappels voor 1 oktober geoogst moeten worden, slaat nergens op. “Of de aardappels volgroeid zijn, is afhankelijk van het weer in de voorafgaande maanden. De eis van 1 oktober betekent dat de kans vrij groot is dat boeren aardappels moeten oogsten terwijl ze misschien nog wel een paar weken nodig hebben om nog wat door te groeien. Zo worden ook eisen gesteld aan het zaaien van bepaalde gewassen of het bemesten van gronden voor of na een bepaalde datum.  Strak op een datum plannen kunnen ze in Den Haag wel normaal vinden, maar dat is het in een natuurlijke omgeving niet”, stelt Jonker.


In de motie krijgen Gedeputeerde Staten de opdracht om aan de Rijksoverheid door te geven dat kalenderlandbouw als middel niet bijdraagt aan de gewenste doelen, ook geen duurzaam toekomstperspectief biedt aan de agrarische sector en daarmee ook niet past binnen de Overijsselse aanpak om te komen tot het zogenaamde Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). “Wij willen dat de provincie daarin stuurt op doelen en niet bepaalt hoe die doelen behaald moeten worden. Wees duidelijk en bied ruimte aan het vakmanschap van de boer om te bepalen wat de beste tijd is om het werk uit te voeren en tegelijkertijd ook de doelen te halen. Zij weten prima hoe dat moet en hebben daarvoor geen Haagse kalender nodig”, stelt Jan Jonker.


Het Rijk zou juist het vakmanschap van de sector en de verantwoordelijkheid van de boer in haar kracht moet zetten, vindt de SGP. Bovendien valt de natuur niet te sturen. “Je kunt niet bepalen wanneer er wel en geen regen valt of dat een bepaalde periode de temperatuur hoger of lager is dan gemiddeld ”, zegt Jonker. “Daarvoor weten we ons afhankelijk van de Schepper. Dat weten veel boeren ook al heel lang en op het ministerie kunnen ze daarvan nog wat leren.”


De motie wordt mede ingediend door BBB, VVD en FVD.

SGP Overijssel: ‘Stop de kalenderlandbouw’