12 maart 2019

SGP Overijssel wil altijd draagvlak voor duurzaamheid


Werken aan duurzaamheid is goed, maar zorg wel voor draagvlak,” zegt kandidaat-Statenlid Jan Jonker uit Vriezenveen. “Ons uitgangspunt is: bouwen én ook bewaren.” Jonker zegt dat fossiele brandstoffen een keer op raken. “Hoe gaan we daarmee om in de toekomst. Zorg ook voor meer evenwicht. Wie met de trein naar Amsterdam gaat betaalt krap 50 euro, maar voor 3 tientjes vlieg je naar Spanje. Daar zit dus heel wat scheef.

SGP-lijsttrekker Dirk van Dijk vindt het mooi dat Jonker aansluit bij het SGP-verkiezingsprogramma: Bouwen en Bewaren, bijbels rentmeesterschap! “Probleem is dat we als mensen graag de grenzen opzoeken of er zelf overheen gaan. Roofbouw is uit den boze. Het bedrijfsleven en de overheid moeten binnen de Bijbelse kaders blijven. Als dat gebeurt levert dat levert de grootste besparing op, want dan gebruiken we minder energie.

Jonker zegt het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij graag na: “Wat is haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar. Als een gezin straks ruim 330 euro extra per jaar moet betalen voor het milieu doen we het niet goed. Laat je burgers het leeuwendeel opbrengen dan zal het draagvlak snel verdampen. Nu al gaan veel debatten over de boosheid van mensen die zich onredelijk zwaar getroffen voelen. Mogelijke plaatsing van windmolens verdeelt de samenleving in voor- en tegenstanders en dat is een gevaarlijke ontwikkeling.

Volgens Van dijk kan veel energie bespaard worden door bestaande woningen energiezuiniger of energieneutraal te maken. “De provincie kan helpen met subsidies of leningen. Net als Jan Jonker zeg ik: hou het haalbaar en betaalbaar, ook voor mensen met een smalle beurs. En dat kan, want we bezochten onlangs bedrijven in Rijssen en Lemelerveld. Daar maken ze in de fabriek kant en klare energiezuinige geveldelen. Die bedrijven staan te trappelen om grootschalig aan de slag te gaan. De SGP wil ze die ruimte geven.

Maar wel altijd kritisch blijven. “Zon en wind kunnen maar voor een beperkt deel in de energiebehoefte voorzien. Het fraaie Overijsselse landschap willen wij niet vol zetten met grootschalige zonneparken. Ook geen goede landbouwgrond opofferen, want die moet beschikbaar blijven voor de voedselproductie. Windmolens alleen plaatsen als er ruim draagvlak is en de omwonenden delen in de opbrengsten. Laten we voor de toekomst blijven kijken naar de mogelijkheden die waterstof kan bieden en mogelijk is op de lange termijn een thorium-centrale ook een optie. Voor die laatste optie moet echter nog veel onderzoek gedaan worden voordat het praktisch toepasbaar is voor grootschalige energieopwekking.”