16 februari 2015

SGP Overijssel wil universiteit in Zwolle

ZWOLLE De SGP –Statenfractie in Overijssel zou graag een volwaardige universiteit in Zwolle gevestigd zien. SGP-fractievoorzitter Dirk van Dijk dient in de Statenvergadering van woensdag aanstaande hierover een motie in.

De SGP voorziet dat, nu het leenstelsel per 1 september van kracht wordt, veel studenten door het wegvallen van de studiefinanciering in zijn huidige vorm, zich genoodzaakt zullen zien om thuis te blijven wonen. Omdat Zwolle en omliggende regio geografisch ongunstig liggen ten opzichte van bestaande universiteiten, zal dit lange reistijden met zich meebrengen.

De fractie constateert dat de economisch sterke gemeente Zwolle een groot aanbod van onderwijsinstellingen en medische voorzieningen heeft en ook op cultureel gebied het nodige te bieden heeft, maar dat een volwaardige universiteit daarin ontbreekt.

De SGP is van mening dat de komst van een volwaardige universiteit in het westelijk deel van de provincie positief zal zijn voor Overijssel en haar provinciehoofdstad Zwolle.

In de motie verzoekt de SGP Gedeputeerde Staten om in overleg met de gemeente Zwolle, de onderwijsinstellingen in Zwolle, het ministerie van OCW en eventuele andere belanghebbende instellingen onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden tot vestiging van een volwaardige universiteit in Zwolle.