7 juli 2016

SGP pleit voor adequaat inspelen op e-mobiliteit

 

In de Statenvergadering van 6 juli jl. heeft de SGP een motie ingediend om de E-mobiliteit in Overijssel te bevorderen. Deze motie werd samen met D66 ingediend. 

Diverse fabrikanten van vervoersmiddelen (zoals auto’s, OV-vervoer, vrachtwagens, fietsen en scooters) brengen elektrisch aangedreven producten op de markt brengen. Dit elektrisch vervoer biedt de mogelijkheid om CO2-neutraal vervoer te realiseren.

Gert Harm ten Bolscher: “Zoals uit de praktijk blijkt gaan deze ontwikkelingen vaak veel sneller dan men denkt, waardoor de infrastructuur al snel niet meer voldoet voor de nieuwe vervoersmiddelen. Bij de aanleg van wegen en het grootschalig onderhoud zou daarop geanticipeerd moeten worden, al is het alleen al om te voorkomen dat we nieuwe wegen aanleggen die al snel niet meer voldoen”.

Om als Overijssel niet achter te blijven bij deze ontwikkelingen heeft de SGP een motie ingediend waarin het College van GS wordt verzocht een onderzoek uit te voeren waarbij de ontwikkelingen in beeld gebracht worden op het gebied van CO2-neutrale E-mobiliteit met een doorkijk naar de komende 10 jaar.

Om dit goed te kunnen doen moet het College bij dit onderzoek aanbieders van E-mobiliteit, kennisinstellingen (zoals Universiteit Twente en TNO) en Rijkswaterstaat betrekken. Uiteindelijk moet dit onderzoek worden vertaald naar concrete voorwaarden voor het aanleggen en onderhouden van bestaande wegen in Overijssel, voorziening in de buurt van OV-knooppunten, de aanleg van een elektriciteitsinfrastructuur langs wegen, etc.

Het onderzoek dient uiterlijk december 2016 te worden afgerond. De motie van de SGP en D66 is met ruime meerderheid aangenomen.