22 januari 2020

SGP pleit voor vuurwerkverbod

 

De SGP in Overijssel spreekt zich uit voor een vuurwerkverbod. De partij sluit zich aan bij een motie van de Partij voor de Dieren, die daarmee een helder signaal af wil geven richting de landelijke politiek. De jaarwisseling wordt door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het gevaarlijkste moment van het jaar genoemd.

Als het aan de SGP en de andere partijen ligt, komt daar een eind aan. Ieder jaar is er sprake van ernstig menselijk- en dierenleed en voor vele miljoenen schade. Volgens de motie moet de provincie zich inspannen voor een veiligere jaarwisseling.

Daarom spreekt de SGP zich samen met de Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA uit voor een vuurwerkverbod. “De cijfers zijn in de afgelopen jaren alleen maar dramatischer geworden“, aldus Dirk van Dijk in de vergadering van de Provinciale Staten. Hij diende twee jaar geleden ook al zo’n voorstel in. “Er zijn dit jaar twee doden en er is veel oogletsel, wat vaak ook blijvend is. Er is voor 77 miljoen euro verschoten.”

Er waren in de afgelopen jaarwisseling 4348 meldingen en dat was alleen nog maar van de brandweer, zegt Van Dijk. “Waar zijn we mee bezig? Ik las een quote: Je beseft pas hoe gevaarlijk vuurwerk is, als je vanaf morgen alleen nog maar handsfree kunt bellen. “Wij vinden het onbegrijpelijk om dit in stand te willen houden.”