18 september 2013

SGP positief over project Spoorzone Zwolle

ZWOLLE – Woensdag 18 september werd in PS het voorstel Spoorzone Zwolle behandeld. Het voorstel vraagt een investering van 45 miljoen euro in het stationsgebied van Zwolle. Statenlid Jan Slagman is positief.

De SGP-er benadrukte het belang van het project. Het is niet alleen belangrijk voor de stationsomgeving maar eveneens voor de hele stad Zwolle. Daarnaast ook is het ook belangrijk voor de provincie Overijssel als verantwoordelijke voor een goed Openbaar Vervoer. De SGP durft volmondig ja te zeggen tegen het voorstel.

Het verplaatsen van het huidige busstation, van de noordzijde naar de zuidzijde van het station, heeft volgens Slagman, gezien de huidige omstandigheden, de hoogste prioriteit. De ontsluiting hiervan moet volgens de bestuursovereenkomst door de gemeente Zwolle op een adequate wijze gerealiseerd worden.  Gezien de verschillende meningen in de laatste raadsvergadering van de gemeente Zwolle vroeg Slagman zich wel af of de ondertekening van de bestuursovereenkomst voor 1 december a.s. gaat plaatsvinden.

Wat betreft de opstelling van de  reizigerstunnel gaf Slagman aan te neigen naar de genoemde openstelling van 7 dagen, 20 uur per dag.  De SGP is bang dat de reizigerstunnel, als zij 24 uur per dag open zal zijn, zal veranderen in een nachtelijke ontmoetingsplaats. Dit wil de SGP-fractie in geen geval. Om deze reden stemde de SGP fractie tegen het door de VVD ingediende amendement dat een openstelling van 24 uur beoogd.