27 juni 2020

SGP roept op tot ruimhartigheid en barmhartigheid


Een troosteloze aanblik, noemt Statenlid Jan Jonker de situatie rond het kanaal Almelo-de Haandrik. Huizen en panden langs het kanaal verzakken, hebben scheuren in de muren of er is sprake van wateroverlast. Een gevolg van werkzaamheden die de provincie vanaf 2011 tot heden uitvoert aan het kanaal.

Van heerlijk wonen zijn de aanwonenden nu beland in een situatie van dagelijks overleven, zegt Jonker. “Er is grote nood in het gebied. En het is de taak van de overheid dat er noodhulp geboden wordt, dat het gebied veilig wordt en blijft voor de toekomst.”

Gedeputeerde Staten hebben een voorstel gedaan om de schade te compenseren, maar de SGP is daarmee niet tevreden. De oorzaak zal onderzocht en beter in kaart gebracht moeten worden, met name op de plaatsen waar de schades zijn. Ook moet er een geloofwaardig netwerk van peilbuizen en monitoring in het gehele gebied komen, als het aan de SGP ligt.

De fractie stelt ook voor om een evaluatie te houden met de klankbordgroep en Provinciale Staten én zo snel mogelijk te starten met de wederopbouw van het gebied.

De schaderegeling die Gedeputeerde Staten voorstellen is voor de SGP een startpunt. De fractie heeft er echter vooralsnog geen vertrouwen in dat deze regeling goed uitpakt voor de betrokken inwoners. De onrust neemt toe, in plaats van dat er rust gecreëerd wordt.

Laten we niet een strikt juridische benadering kiezen, maar een sociaal economische benadering, vindt de SGP. Geld mag geen probleem zijn, stelt Jonker. “Laten we in deze ruimhartig en barmhartig zijn.”