31 maart 2023

SGP-Statenlid Dirk van Dijk bij afscheid onderscheiden

“Tot God wilt u begeven, Zijn heilzaam Woord neemt aan.” Met die woorden besloot Dirk van Dijk, tot dan SGP-fractievoorzitter, zijn politieke carrière in de Overijsselse Provinciale Staten. 29 jaar lang maakte hij deel uit van de volksvertegenwoordiging van de provincie en hij was daarmee het langstzittende Statenlid van Nederland. 

Hij kreeg daarom een lintje opgespeld van Commissaris van de Koning Andries Heidema. Van Dijk is, vanwege zijn verdiensten in het openbaar bestuur, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook kreeg hij uit handen van Heidema de unieke provinciale erepenning met bijbehorende oorkonde. Het is voor het eerst dat die werd uitgereikt. 

De commissaris roemde Van Dijks ‘vermogen tot samenwerken en verbinding’. “Er is hier nogal verschil in levensvisie en politieke overtuiging, maar die mogen naast elkaar bestaan. Je hebt je bijna dertig jaar ingezet voor stad en land.” Nogal wat Bijbelteksten passeerden die jaren de revue, memoreerde Heidema. “Die kwamen uit jouw mond en je deed dat op een hele authentieke manier. We gaan je missen.” 

In zijn afscheidstoespraak vertelde Van Dijk over de start van zijn Statenlidmaatschap. “Mijn inwerkprogramma bestond uit een gesprek van een kwartier met commissaris Jan Hendriks. Even later kreeg ik een pakket met stukken: ‘Hier heb je de dossiers, sterkte ermee’.” 

Het Statenlid heeft zich het eerste jaar weleens afgevraagd waar de ambtenaren in het provinciehuis allemaal mee bezig waren. “Ik ben er wel achter dat ze allemaal een plek in de organisatie hebben en daarmee een relevante bijdrage leveren aan al het werk dat de provincie doet.” De stukken waar zij onder andere aan werkten, kwamen per post naar Genemuiden. “De postbode belde regelmatig aan, omdat het niet door de brievenbus paste.” 

Fracties kwamen en gingen, blikte Van Dijk terug. “En sommigen bleven ook, maar de samenstelling fluctueerde nog wat. Er is één fractie geweest die altijd stabiel is gebleven, ook na de laatste verkiezingen”, verwees hij naar zijn eigen fractie, steevast met twee zetels aanwezig.  

Behoorlijk verschillende coalities maakte hij mij in zijn tijd in de provinciale politiek. “We hebben weleens een nachtelijke vergadering gehad, die duurde tot een uur of 3. Er waren verhitte hoofden en uiteindelijk een breuk die toch nog weer gelijmd werd. Ook was er eens gedoe in de coalitie over luchthaven Twente. Vanwege de breuk die dreigde was er een stemming waarbij alle Statenleden opgetrommeld werden”, vertelde de scheidend SGP’er. Een van de Statenleden was als militair op uitzending in Afghanistan op dat moment. “En die werd ingevlogen.” 

In 2015 kwam de SGP voor het eerst zelf in de coalitie. “Het was erg bijzonder om voor het eerst coalitiepartij te zijn. In de laatste periode zaten we opnieuw in coalitie, met een eigen gedeputeerde. Het is wel de kers op de taart dat ik het zo heb mogen afsluiten. We kunnen terugzien op een heel constructieve samenwerking.” 

De gekregen onderscheiding is mede aan het thuisfront te danken, merkte Van Dijk op. Hij bedankte zijn vrouw Magdalien en hun kinderen voor de vele steun in al die jaren. “En een koninklijke onderscheiding: ik verheel niet dat ik Oranjefan ben, als het gaat over het koningshuis.” 

Hij sprak zijn dank uit aan de allerhoogste Bestuurder. “De Heere God die alle tijd de moed, kracht, verstand en motivatie te gaf. Ik heb het een eer gevonden om deel uit te mogen maken van het openbaar bestuur. Een hoge roeping: de overheid als dienares van God.” 

Na 29 jaar en 5 dagen Statenlidmaatschap, zes keer lijsttrekker, twintig jaar fractievoorzitter en zestien jaar nestor komt er nu een eind aan. Van Dijk voelt zich verbonden aan Groen van Prinsterer, sloot hij af. “Een staatsman niet, een evangeliebelijder. Er staat geschreven (in de Heilige Schrift), er is geschied (de vaderlandse geschiedenis). Waar vinden we dat beter vertolkt dan in ons volkslied? Mijn afscheidswens voor vertrekkende en komende Statenleden is de raad die Willem van Oranje gaf aan het hele Nederlandse volk via het Wilhelmus: Tot God wilt u begeven, Zijn heilzaam woord neemt aan. Ik wens u allen van harte Gods zegen toe.”