18 februari 2016

SGP stelt vragen over duurzaamheidslening

Dirk van Dijk heeft namens de SGP tijdens het vragenuurtje op woensdag 17 februari jl. vragen gesteld over de duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren. Sinds januari 2016 kunnen diverse premies niet meer aangevraagd worden. De SGP vindt dat ongewenst. Van diverse kanten hoort de SGP dat de ondernemers en particulieren een afwachtende houding aannemen. Daarom heeft de SGP het College van Gedeputeerde Staten gevraagd of de duurzaamheidslening en premies op korte termijn weer beschikbaar komen.

Bij monde van gedeputeerde Lievers erkent GS dat de geluiden die de SGP noemt leven. Het is de bedoeling van GS om op korte termijn een nieuwe regeling in het leven te roepen. Daarvoor wordt nu eerst onderzocht of de landelijke regeling (via maatwerk) gebruikt kan worden voor de specifieke wensen in Overijssel. Uiterlijk maart 2016 is hierover duidelijkheid. Mocht het niet mogelijk zijn, dan zegt de gedeputeerde toe dat er voor de zomervakantie een nieuwe regeling wordt ontworpen door GS.