9 oktober 2015

SGP stelt vragen over regenboogvlag provinciehuis

De statenfractie van de SGP heeft woensdag 7 oktober 2015 bij monde van Dirk van Dijk vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) over het besluit om de regenboogvlag op het provinciehuis te hijsen op "Coming out day".

De SGP heeft  GS gevraagd hoe dit feit zich verhoudt tot het vlagprotocol voor overheidsgebouwen en welke precedentwerking dit besluit heeft. Belangrijker voor de SGP is het feit dat hiermee een beleidswijziging wordt ingezet ten opzichte van het verleden. De SGP betreurt deze wijziging en is teleurgesteld over het besluit van GS in deze. Om deze redenen heeft de SGP gevraagd om het besluit te agenderen in de commissie Kwaliteit Openbaar bestuur en tot die tijd de uitvoering van het besluit op te schorten. 

Namens GS werd geantwoord dat zij het belangrijk vindt om een signaal af te geven. Voor precedentwerking is GS niet bang; andere verzoeken zullen individueel worden gewogen. In de eerstvolgende commissievergadering zal het besluit geagendeerd worden, zodat hierover kan worden gesproken. Tenslotte zag GS - tot teleurstelling van de SGP - geen noodzaak de uitvoering van het besluit op te schorten.