24 november 2016

SGP stelt vragen over treinongeval Winsum

 

Naar aanleiding van het treinongeval in Winsum heeft de SGP aan gedeputeerde Boerman een drietal vragen gesteld:

1. In Groningen was de spoorwegovergang al als gevaarlijk benoemd en lagen plannen klaar voor het oplossen van dit onveilige punt. Is er een overzicht van dergelijke gevaarlijke onbewaakte overgangen in onze provincie? Zo ja, is deze beschikbaar voor PS?

2. Wordt er gewerkt aan het verminderen van dergelijke gevaarlijke overgangen in Overijssel? Zo ja, op welke manier en zo nee, waarom niet?

3. Zijn er knelpunten in Overijssel bekend met betrekking tot gevaarlijke overgangen die aangepast of verplaatst worden, maar waar de voortgang om redenen van grondverwerving of andere oorzaken stil ligt?