12 mei 2022

SGP stelt vragen over veiligheidssituatie oversteek vluchtelingen

 

In de vergadering van Provinciale Staten van afgelopen woensdag  in Zwolle heeft de SGP aandacht gevraagd voor een veilige oversteek  bij  Westererf aan de Kamperzeedijk voor Oekraïense kinderen en hun ouders:

Geacht college,

Op het Westererf Kamperzeedijk-West zijn inmiddels al weer enkele maanden Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Hieronder zijn ook kinderen. Tot voor de meivakantie zaten deze kinderen op een basisschool in Genemuiden. Ze werden daar per auto gebracht en gehaald. Met ingang van deze week zitten ze op basisschool De Driester aan de Kamperzeedijk.  Om hier naar toe te fietsen moeten ze de drukke provinciale N 760 oversteken. De situatie bij de oversteek is, mede door scherpe bochten erg onoverzichtelijk. En daardoor gevaarlijk, zelfs als er volwassenen bij zijn. Voor de terugweg geldt hetzelfde. Hoewel het doorgaande verkeer op de uitrit geattendeerd wordt is onze indruk dat de veiligheid geoptimaliseerd kan worden. Met het oog daarop hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de onveilige verkeerssituatie ter plaatse?
  2. Is het college bereid te onderzoeken in hoeverre, naast de al genomen maatregelen, een zo veilig mogelijke oversteek voor kinderen en volwassenen gerealiseerd kan worden?
  3. Zo ja, is het college bereid dit met spoed op te pakken?

In zijn beantwoording zei de gedeputeerde van verkeer en vervoer Bert Boerman dat hij de situatie ter plaatse kent. Hij gaf aan bereid te zijn om contact op te nemen met de gemeente Zwartewaterland en te onderzoeken of, en hoe de veiligheid daar verbeterd kan worden.