25 januari 2020

SGP: verleng termijn herplantplicht

 

De SGP zou graag zien dat de termijn voor herplantplicht van bomen uitgebreid wordt tot vijf jaar. Die termijn is nu drie jaar, maar dat blijkt niet altijd praktisch. Fractievoorzitter Dirk van Dijk stelde daarom woensdag de vraag tot uitbreiding aan gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher.


Door de droogte van de afgelopen jaren zijn veel bomen, vooral de fijnspar, lariks en de grove den dood of dood aan het gaan. “Particuliere grondeigenaren, maar ook Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten ondervinden hier de nadelige gevolgen van”, aldus Van Dijk.


De herplant van die bomen, wat normaliter binnen drie jaar moet gebeuren, wordt vaak bekostigd uit de kap van de andere bomen. “Maar dood hout brengt niets op. En de bevoegdheid om de herplantplicht uit te breiden ligt bij de provincie.”


Ook zou de provincie kunnen bijdragen door een zogeheten aanplantsubsidie. In de Statenvergadering vroeg Van Dijk zich af of Gedeputeerde Staten ook hiertoe bereid zijn. Mogelijk is er zelfs een integrale aanpak van deze problematiek mogelijk, stelde hij met het oog op de klimaat- en CO2-discussie.


Ten Bolscher erkende dat de bomen dood gaan en dat dat versneld wordt door plaaginsecten zoals de letterzetter en bastkever. De termijnuitbreiding voor herplantplicht is al mogelijk, stelde hij. “Dit moet wel actief aangevraagd worden door de eigenaar.” Ook moet er dan sprake zijn van natuurlijke verjonging, dus een herplant van eenzelfde soort bomen.


Als de bomen vervangen worden door ‘klimaatrobustere’ bomen van een ander type, kunnen eigenaren ook de vraag voor een langere termijn neerleggen bij de provincie. Op dit moment wordt een nationale bos-strategie gemaakt. Die is zowel van het Rijk als de provincie, daarin worden regels voor bossen vastgelegd. Daarin zou de huidige problematiek aangepakt kunnen worden, stelt de gedeputeerde. Ook kan er dan gekeken worden naar een aanplantsubsidie. Op dit moment is daar (nog) geen mogelijkheid voor.