12 november 2016

SGP vraagt aandacht voor situatie N50

 

De SGP wil dat de provincie Overijssel een lobby start in Den Haag voor meer geld voor de N50 bij Kampen. De rijksweg vormt een belangrijke verbindingsroute en komt de laatste tijd negatief in het nieuws vanwege diverse ongevallen. 

Ook de gemeente Kampen trekt in Den Haag aan de bel vanwege de veiligheidssituatie. De gemeente Kampen wil geld van het kabinet ontvangen voor aanpassing van de N50. Inzet is een verdubbeling van het aantal rijstroken tussen knooppunt Hattemerbroek en de Ramspolbrug. 

De Rijksoverheid heeft nog circa100 miljoen euro beschikbaar voor diverse verkeersknelpunten. Komend voorjaar wordt beslist welke knelpunten het meest urgent zijn en waar het geld heen moet. De prioritering van de N50 vindt ook in de Provinciale Staten van Overijssel brede navolging.