27 augustus 2015

SGP vraagt GS of zij meer kan betekenen voor regio Twente

In de Commissie Economie van 26 augustus jl. heeft de SGP-fractie  vragen gesteld aan gedeputeerde Van Hijum ten aanzien van de economische profilering van de regio Twente. 

Tijdens de innovatielezing 2015 op de Universiteit Twente gaf mevrouw Neelie Kroes aan dat in Twente hele mooie dingen gebeuren op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, maar dat dit onvoldoende krachtig naar buiten geprofileerd wordt vanwege versnippering en een bescheiden opstelling. Burgemeester Fred de Graaf van Enschede gaf afgelopen zaterdag in een interview met TCTubantia ongeveer dezelfde boodschap af. Twente heeft met de kennisinfrastructuur en het kwaliteitsniveau van onderzoek een enorme potentie, die onvoldoende benut wordt in vergelijking met bijvoorbeeld de Regio Eindhoven.

Daar staat tegenover dat de provincie op verschillende manieren de regio Twente ondersteunt om innovatie en werkgelegenheid te stimuleren. Bovengenoemde signalen wijzen er op dat de bijdragen van de provincie mogelijk veel efficiënter ingezet kunnen worden als de regio geholpen wordt zich sterk te profileren vanuit eendracht en samenwerking.

Zonder in de verantwoordelijkheden te willen treden van de betreffende gemeenten in de regio, vraagt de SGP aan GS of zij toch nog mogelijkheden c.q. een taak ziet voor de provincie om de Regio Twente zich sterker te laten profileren, gezien de economische kansen die dit biedt.

Gedeputeerde van Hijum geeft aan dit element mee te willen nemen in de nieuwe plannen die ontwikkeld worden om innovatie en werkgelegenheid in Twente te stimuleren. Deze plannen zal hij eind dit jaar voorleggen aan PS.