18 maart 2024

SGP wil toch kijken naar vierbaans N35

 

“We hebben nu de kans”, vindt SGP-Statenlid Lubbert Talen. Hij wil dat er voor de aanpak van de N35 tóch gekeken wordt naar een complete weg met aan beide kanten twee rijstroken. Dat is nu nog niet het geval: de mogelijkheden worden verkend om tussen Wijthmen-Raalte de weg op te waarderen naar een stroomweg waar 100 kilometer per uur gereden mag worden op 2x1 rijstrook. Dat geldt ook voor de nieuwe rondweg bij Mariënheem.

Zo’n stroomweg is weliswaar bedoeld om veel verkeer te verwerken, maar de SGP wil dat er dan toch naar een alternatief voor de enkele rijbanen gekeken wordt. Mede vanwege de grote economische betekenis van de weg, zegt Talen. “De N35 is een weg van nationaal belang, want het is de rechtstreekse verbindingsweg van Zwolle naar de regio Twente en Duitsland. En Regio Zwolle en Regio Twente zijn de twee grootste economische centra van Overijssel, dat moeten we niet onderschatten.”

Als het aan de SGP ligt, gaat het Rijk darom kijken naar de alternatieven en de kosten daarvan. “Het is een gemiste kans om het alternatief van een 2x2 stroomweg niet mee te nemen in de verkenning”, vindt Talen. “Als we dat later nog moeten doen, kost dat én heel veel tijd en misschien nog wel veel meer geld. Dat is weggegooid geld.”

Daar komt bij dat zo’n traject dan ook voor de nodige onrust kan zorgen. “Van 2x1 naar 2x2 betekent kapitaalvernietiging omdat parallelwegen moeten worden opgebroken, geluidsvoorzieningen moeten worden verplaatst en verhoogd. En er komt opnieuw verkeershinder bij de bouw en er is opnieuw grondverwerving voor de extra benodigde breedte nodig”, zegt Talen.

Regeren is nou eenmaal vooruitzien, en dat geldt ook voor de aanleg van wegen, benadrukt het Statenlid. “Zo’n bredere weg heeft verschillende voordelen, want de snelheid wordt niet bepaald door het vrachtverkeer. En bij een calamiteit is er veel minder hinder, omdat je nog een rijstrook hebt.”

Woensdag 27 maart dient Talen hierover een motie in tijdens de Statenvergadering. “We hopen dat een meerderheid bereid is om verder in de toekomst te kijken en het beste voor de regio te kiezen. Wat ons betreft is dat een meteen grootschalige aanpak."

SGP wil toch kijken naar vierbaans N35Statenlid Talen bij de al gerealiseerde 2x2 stroomweg vanaf Zwolle tot Wijthmen. Het wegprofiel waar nu ook voor gepleit wordt in de motie voor het vervolgtraject tot Raalte en de rondweg Mariënheem.