14 maart 2019

SGP wil zuinig zijn op goede landbouwgrond


Goede landbouwgrond moet je niet zo maar opofferen voor de energievoorziening.  SGP-kandidaat Martin Venema (36) uit Hardenberg wil veel meer aandacht voor de zon als energiebron.

Als je van landbouwgrond zonneparken wilt maken komt er voor agrariërs een extra concurrent bij op de grondmarkt. Landbouwgrond is de laatste jaren door allerlei ontwikkelingen toch al een schaars goed geworden en daar mogen de agrarische ondernemers niet de dupe van worden.

SGP-lijsttrekker Dirk van Dijk is het helemaal eens met Venema. “Er moet op energiegebied het nodige gebeuren, maar we moeten Overijssel niet vol gaan zetten met windmolens en zonneparken. Bezint eer ge begint is een zegswijze die, ook in dit verband, van belang is.” Volgens Van Dijk zijn zonnepanelen op daken van particuliere woningen, bedrijfsgebouwen en agrarische gebouwen uitstekend. “Zeker nu asbestdaken voor eind 2024 vervangen moeten zijn. De SGP vindt het goed dat de provincie dit stimuleert door subsidies of leningen. In sommige gevallen zouden ook zonnepanelen op geluidsschermen en geluidswallen langs wegen kunnen komen.

Venema wil de voedselvoorziening voor mens en dier niet in gevaar te brengen door vruchtbare landbouwgrond niet te gebruiken voor efficiënte landbouw. “Laten we ons op dat punt niet kwetsbaar maken,” aldus Venema. “Voor onze energievoorziening willen we niet afhankelijk zijn van het buitenland. Voor onze voedselvoorziening geldt dat ook.” Volgens hem zijn er andere mogelijkheden. “Veel agrarische gebouwen en industriële commerciële gebouwen kunnen we gebruiken voor zonne-energie. Dat zou bijvoorbeeld heel goed kunnen in combinatie met asbestsanering. Als je toch een nieuw dak nodig hebt, denk dan ook aan zonnecollectoren.

Van Dijk heeft wel begrip voor agrariërs die om financiële redenen in zee gaan met ontwikkelaars van zonneparken. “Er zijn immers agrarische bedrijven die het niet gemakkelijk hebben. Wij vinden de agrarische sector onmisbaar voor de voedselvoorziening. Daarom maken wij ons steeds sterk voor de sector. Ons Kamerlid Van der Vlies kwam in het verleden met de zogenaamde ‘jonge boerenregeling . Ook de huidige regering heeft hier geld voor beschikbaar gesteld. Wat ons betreft sluit de provincie zich daar bij aan. Wij willen ook ervencoaches inzetten die de agrarische ondernemers helpen op het gebied van verduurzaming.

Van Dijk wijst erop dat de agrarische ondernemers ook van groot belang zijn voor het landschapsbeheer en weidevogelbeheer. “Geef ze daarvoor een passende beloning. Duurzaamheid, zorg voor het milieu en aandacht voor dierenwelzijn neemt in de agrarische sector een grote plaats in. Wij betreuren het dan ook dat de sector soms door dierenactivisten in een negatief daglicht gesteld wordt. Dit verdienen onze boeren niet. Zij verdienen onze steun en waardering.