20 april 2023

SGP ziet uit naar formatiegesprekken

SGP ziet uit naar formatiegesprekken

De SGP stroopt de mouwen op voor de nieuwe Statenperiode. In het advies van verkenners Wout Wagenmans en Jolanda Waaijer wordt geadviseerd om een coalitie te vormen waarvan ook de SGP deel uitmaakt. “We zien uit naar de nieuwe gesprekken daarvoor”, zegt fractievoorzitter Gert Harm ten Bolscher.

Het onderzoeken van een coalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP is een verrassend advies. Inhoudelijk zijn er ideologisch best wel verschillen in de partijen. “We zoeken graag naar mogelijkheden om inhoudelijke verschillen te overbruggen”, aldus Ten Bolscher.

De SGP gaat moeilijke en ingewikkelde keuzes niet uit de weg. In de vorige statenperiode hebben we laten zien, zowel politiek als bestuurlijk, te willen zoeken naar oplossingen met draagvlak. Deze ervaringen en vaardigheden zetten we graag weer in.

“We starten het proces graag door zo snel mogelijk met elkaar het gesprek aan te gaan over de grote onderwerpen. Wat ons betreft zijn dat het herstel van vertrouwen tussen overheid en inwoners, de natuur-, water- en klimaatdoelen met behoud van de sociaal economische kwaliteit van het platteland en een robuuste en toekomstbestendige agrarische sector, het versterken van de kenniseconomie en praktisch vakmanschap, de bouw van betaalbare en passende woningen, bereikbaarheid en de toekomstige drinkwatervoorziening”, vertelt Ten Bolscher, die ook (kandidaat-)gedeputeerde is.

De diverse partijen zijn best bereid om te bewegen in hun standpunten, bleek in de verkenningsfase. De SGP ziet ernaar uit om bij die gesprekken als partner aanwezig te zijn. “Er kunnen bruggen geslagen worden. En dat geeft vertrouwen dat we er met elkaar uit moeten kunnen komen”, besluit de fractievoorzitter.

Lees het rapport hier.