14 maart 2019

Slimme hoofden, gouden handen en een sterk MKB


 “De rol van het midden- en kleinbedrijf (MKB) is groot voor de Overijsselse economie. Het MKB wordt terecht getypeerd als de banenmotor van Nederland. Mede dankzij de werkgelegenheidsgroei en innovatieve kracht zorgt het MKB voor een belangrijk deel van de economische groei van Overijssel.” Dag zegt Gert Harm ten Bolscher (50), Statenlid en nummer 2 op de Overijsselse SGP-lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.

Een economisch gezond MKB is een maatschappelijk belang. De provincie moet daarom economisch beleid voeren dat specifiek gericht is op versterking van het Overijsselse MKB door het oplossen van knelpunten voor deze bedrijvengroep en het verminderen van de regeldruk.

Ruimte voor uitbreiding
Ten Bolscher noemt nóg een extra reden om ondernemingen voor de gemeenten vast te houden. “Ondernemers voelen zich vaak sterk verbonden met hun gemeente. Ze wonen er zelf en hun medewerkers ook. Met andere bedrijven wordt vaak samengewerkt. Deze ondernemers steunen vaak ook verenigingen en sociale initiatieven in de gemeente. Dat is zeer waardevol.” Daarom moet er ook buiten de vijf grote Overijsselse steden ruimte blijven voor uitbreiding van bestaande bedrijven en vestiging van nieuwe bedrijven die een binding hebben met de plaats of de bedrijven die er al gevestigd zijn. Zorg ervoor dat bedrijven niet naar industrieterreinen elders in de provincie moeten uitwijken. “Ook op kleine bedrijven met groeipotenties moet je zuinig op zijn, want ieder groot bedrijf is immers ooit ook klein begonnen.

Slimme hoofden en gouden handen
Goed opgeleide medewerkers zijn van cruciaal belang. “Onze provincie moet een goed vestigingsklimaat hebben voor mensen en bedrijven,” vindt Ten Bolscher. Onderwijs en kenniscentra zijn daarin erg belangrijk. Bedrijven hebben goed opgeleide krachten nodig en kunnen soms onvoldoende gekwalificeerde mensen aantrekken. De SGP wil dat de provincie zich nadrukkelijk inzet om een bijdrage te leveren aan het samenbrengen van onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt. “Wij vinden dat de provincie zich actief moet blijven inzetten voor een krachtig onderwijsaanbod. We hebben niet alleen slimme hoofden nodig, maar ook gouden handen.