25 januari 2023

SP en SGP Overijssel samen op de bres voor arbeidsmigranten

Er moet voldoende en kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten in Overijssel komen en beter voor hem gezorgd worden. Het wordt tijd dat deze mensen een menswaardige behandeling krijgen. Jan Jonker van de SGP en Simon Zandvliet van de SP dienen daarvoor vandaag een initiatiefvoorstel in. “Het gaat om praktische oplossingen voor de arbeidsmigranten die hier nu al zijn”, zegt het tweetal.

Het is noodzaak dat er voor die doelgroep betere huisvesting komt, zegt Zandvliet. Die hoorde in 2019 van een vakantiepark waar arbeidsmigranten op een mensonterende w ijze woonden. “Ik merkte dat arbeiders werden verpletterd door de macht van het uitzendbureau. Ze sliepen op beschimmelde matrassen, kregen vreemde boetes zoals bijvoorbeeld bij het open van een raam en ze konden elk moment hun huis uitgezet worden. Dat was daar de normaalste zaak van de wereld”, vertelt hij.

Jonker herkende de problematiek en samen zetten de Statenleden er de schouders onder. “De arbeidsmigrant moeten we zien als onze naaste. Een medemens die wij niet mogen uitbuiten (als een vorm van nieuwe slavernij), maar respect, erkenning en goede werk- en leefomstandigheden moeten geven”, stelt Jonker. “Dat komt de leefbaarheid voor alle Overijsselaars (zowel inwoners als ondernemers) alleen maar ten goede.”

Een van de grootste obstakels was dat niemand zich echt bestuurlijk verantwoordelijk voelde voor de doelgroep. Veel gemeenten willen de huisvesting van arbeidsmigranten regionaal oppakken. “Daar kan de provincie een rol spelen”, zegt Jonker. “We hebben programma’s genoeg voor de arbeidsmarkt, wonen, ruimtelijke ordening en economie en ook nog een Human Capital Agenda. Het heeft met alle programma’s raakvlakken en daarom willen we er nu een regisseur op hebben die overkoepelend kan werken.”

Zandvliet betoogt dat daar de crux zit. “Hoe meer we gingen onderzoeken, hoe groter het probleem werd dat we zagen. De oplossing is veel diverser. Want het valt onder alles en daardoor onder niets. Overal zit het een klein beetje en niemand raakt het aan.”

Met het initiatiefvoorstel hopen de beide Statenleden op betere huisvesting voor arbeidsmigranten. “We willen plekken waar mensen tijdelijk kunnen wonen, losgekoppeld van hun werk. Gewoon goede huisvesting”, zegt Zandvliet. “Het is een huisvestingsprobleem en wat er nu is, is soms best wel illegaal en verpauperd. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede.”

Dat betekent niet dat er een uitnodigingsbeleid komt in Overijssel. “We doen dit niet om ze deze kant op te krijgen, ze zijn er en we hebben ze keihard nodig want ze maken onderdeel uit van onze economie”, aldus Jonker.