28 oktober 2019

Statenfractie bezoekt Rijssen-Holten

 

Statenfractie bezoekt Rijssen-Holten

De SGP-Statenfractie bracht maandag 28 oktober een bezoek aan de SGP-fractie van Rijssen-Holten. Wethouder Ben Beens en gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher sloten zich ook aan bij het gezelschap. Rijssen-Holten worstelt met de status van plattelandsgemeente, gaf fractievoorzitter André Scheppink aan.

Die status beperkt de gemeente bij de uitbreiding van het bedrijventerrein. Iets wat noodzakelijk is, benadrukt Beens. Bedrijven dreigen te vertrekken naar omliggende gemeenten, als ze niet kunnen uitbreiden. En dat komt de bedrijvigheid in Rijssen-Holten niet ten goede.

Dat de bedrijven goed zitten in Rijssen-Holten staat buiten kijf. Niet voor niets behaalde de gemeente al een aantal keren het predicaat ‘dé MKB-gemeente van Nederland’. Om oplossingen te vinden, moet soms buiten de gestaalde kaders gedacht worden, gaven ze de Statenleden mee.

De flexbus, een buslijn op afroep, draait goed. Volgens Scheppink is de bus die gefinancierd wordt door Syntus, de gemeente en de provincie een succes. Toch zijn er zorgen, want er zijn geluiden dat de provincie de geldkraan gaat dichtdraaien. Aan de Statenfractie de opdracht om dat helder te krijgen.

De Statenfractie kijkt positief terug op het eerste bezoek aan een raadsfractie, iets wat vaker gaat gebeuren. In december krijgt de SGP-fractie in Zwartewaterland bezoek vanuit de provincie.