14 december 2019

Statenfractie bezoekt Zwartewaterland

 

Statenfractie bezoekt Zwartewaterland
 
De SGP-Statenfractie bracht maandag 9 december een bezoek aan de SGP-fractie van Zwartewaterland. Wethouder Maarten Slingerland en gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher sloten zich ook aan bij het gezelschap.
 
Zwartewaterland is volop in ontwikkeling, gaf wethouder Maarten Slingerland aan. Zo zijn er onder andere vergevorderde plannen om het industrieterrein van Genemuiden uit te breiden. Ook op het gebied van duurzaamheid is men actief, ondernemers denken volop mee met de gemeente om hun bedrijven te verduurzamen. De energietransitie van gas naar elektra ziet men in Zwartewaterland als een grote uitdaging. "Er moet iets gebeuren, maar het moet haalbaar en betaalbaar zijn" merkte een raadslid op. Initiatieven van de bevolking en ondernemers worden momenteel soms beperkt door ingewikkelde regelgeving.
 
De gemeenteraadsfractie merkt  aan dat subsidieaanvragen bij de provincie erg ingewikkeld zijn. Met name organisaties die bestaan uit vrijwilligers hebben moeite om de aanvragen correct in te dienen.
 
Statenlid Dirk van Dijk heeft als reactie daarop aangegeven dat er recent door Provinciale Staten een door de SGP ingediende motie is aangenomen, die oproept tot vereenvoudiging van regelgeving. De verwachting is dat de uitvoering van die motie ook leidt tot vereenvoudigde subsidieaanvragen en regels met betrekking tot de energietransitie.
 
Onderwerpen die onder andere ook aan de orde kwamen zijn: Regionale Energie Strategie en Woningbouw.
 
De Statenfractie kijkt positief terug op het bezoek aan de raadsfractie van Zwartewaterland.