30 januari 2023

Stikstofruimte moet naar PAS-melders, niet naar vliegveld Lelystad of Rijkswegen

Overijssel moet op het gebied van stikstof geen ruimte geven aan uitbreiding van vliegveld Lelystad en aanleg van Rijkswegen buiten de provincie Overijssel, maar die ruimte benutten voor PAS-melders zolang dat nodig is. Een motie daarover van de SGP-fractie in Provinciale Staten is woensdag aangenomen.

Wanneer er stikstofruimte in Overijssel ontstaat, moet dat ten goede komen aan de PAS-melders in de provincie, vindt Van Dijk. “Zij worden buiten hun schuld met grote problemen geconfronteerd”, merkt hij op. “En dat veroorzaakt veel leed en onzekerheid in boerengezinnen. Het is goed dat de provincie daar nu een tijdelijke oplossing voor heeft, maar dat moet ook in de toekomst standvastig blijven.”

Daarom wil de SGP niet stikstofruimte prijsgeven voor snelwegen ten koste van PAS-melders. “Ik vind dat een morele verplichting”, zegt Van Dijk. “Temeer omdat er voor deze mensen nog steeds geen definitieve oplossing vanuit Den Haag is. Die zou er komen, maar is er nog steeds niet.”

En omdat er dus nog steeds veel onzekerheid is, zouden deze mensen ontzien moeten worden. “Zolang Den Haag niet doet wat het beloofd, moeten wij deze mensen ondersteunen waar we kunnen. Uitbreiding van Lelystad Airport en snelwegen terwijl deze mensen in de kou staan, dat mogen we niet laten gebeuren. Eerst de PAS-melders helpen en dan pas verder kijken.”

Stikstofruimte moet naar PAS-melders, niet naar vliegveld Lelystad of Rijkswegen