13 december 2023

Tegemoetkomen gemeenten kanaal Almelo-de Haandrik zou terecht zijn

De gemeenten langs kanaal Almelo-de Haandrik zorgen goed voor hun inwoners. Ze tonen grote inzet binnen het sociaal domein, mede vanwege de kanaalproblematiek. Daar mag best wat tegenover staan, vindt de SGP-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel. D66 ondersteunt het voorstel dat de SGP woensdag indient om de gemeenten een bijdrage te doen.

“Er speelt van alles rondom de schades bij het kanaal”, zegt SGP-Statenlid Lubbert Talen. “Maar  rondom de schades door het kanaal hebben de gemeenten langs het kanaal zich ten dienste van de samenleving opgesteld. Daarom is het het overwegen waard om de kosten die de gemeenten hiervoor gemaakt hebben en maken ten laste te laten komen van de
provincie.”
“De gedeputeerde moet in gesprek met de gemeenten inventariseren welke kosten van de inzet in hetsociaal domein gegrond ten laste gebracht zouden kunnen worden van de provincie”, besluit Talen.
Beide partijen dienen daarvoor woensdag een motie in. Als die wordt aangenomen, moet de gedeputeerde met een voorstel hiervoor terugkomen bij de Staten voor de perspectiefnota 2025.