11 december 2013

Toekomstige ontwikkelingen van de Kamperlijn

ZWOLLE - De SGP-fractie is ingenomen met het voorliggende voorstel met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen van de Kamperlijn.  Na enkele jaren van polderen is nu een voorstel tot stand gekomen dat ook door collega’s breed gedragen wordt .

Dat deze lijn, ondanks de concurrentie die ze  precies een jaar geleden gekregen heeft van de Hanzelijn, bestaansrecht heeft, is zeker in het afgelopen jaar duidelijk bewezen. Het aantal passagiers dat gebruik maakt van de Kamperlijn zal waarschijnlijk nog een flink aantal jaren een droomwens voor de Hanzelijn zijn. De voordelen van electrificatie zowel ten aanzien van milieudoelstellingen, geluidsemissie en financiën, rechtvaardigen naar onze mening deze voorgenomen investeringen ten volle.  

Als gesproken wordt over het doortrekken van deze lijn, in het kader van toekomstige ontwikkelingen dan denkt de SGP- fractie het eerst aan de richting Emmeloord in plaats van het nu al bijna tot mislukking gedoemde onderzoek voor doortrekking naar Zwartewaterland.  

Wij ondersteunen de motie van het CDA, om een onderzoek uit te voeren naar nieuwe technieken.