17 april 2013

Uitbreiding dienstregeling in de avonduren tussen station Deventer en Almelo

ZWOLLE - Vandaag werd door Provinciale Staten van Overijssel het bovengenoemde onderwerp behandeld. Jan Slagman voerde namens de SGP het woord.
 
In de huidige situatie rijden op werkdagen tussen Deventer en Almelo v.v. tot 20.00 uur  twee stoptreinen per uur die in Deventer zorgen voor aansluiting op de intercity’s naar het westen. Na 20.00 uur gaat de dienstregeling over op één stoptrein per uur.
 
In januari j.l. diende SGP-statenlid Jan Slagman  een amendement in om deze dienstregeling uit te breiden met als doel, voor het gebied tussen Almelo en Deventer in de avonduren een betere verbinding naar en vanuit de Randstad te realiseren.
 
Hierdoor worden de wachttijden in Deventer ’s avonds na 20.00 uur aanmerkelijk korter. Komende vanuit het westen gaan de wachttijden in Deventer terug van 38 naar 8 minuten. Komende vanuit de richting Arnhem wordt de wachttijd teruggebracht van 52 naar 22 minuten en komende vanuit de richting Zwolle duurt de wachttijd straks 24 in plaats van 54 minuten. Wanneer men vanuit Enschede naar één van de tussenliggende station reist wordt de wachttijd in Almelo verkort van 45minuten tot 15 minuten. Dit resultaat betekent zonder meer een geweldige kwaliteitsverbetering ten aanzien van de dienstverlening.
 
Het behandelde voorstel hield in dat de stoptreinen nu tot 24.00 uur twee keer per uur gaan rijden tussen Deventer en Almelo. Het bedoelde voorstel werd aangenomen met 25 tegen 19 stemmen. Opvallend was dat, met uitzondering van Groen Links, de overige oppositiepartijen om financiële redenen tegen het voorstel stemden.  Dit bevreemdt temeer daar zowel SP als PvdA altijd pleiten voor goede openbaar voorzieningen.
 
Omdat dit gedeelte van de  spoorlijn deel uit maakt van het Hoofdrailnet van de Nederlandse Spoorwegen kan de Provincie Overijssel op deze lijn, in tegenstelling tot de regionale lijnen, zelf geen treinen laten rijden. Wel kan de Provincie Overijssel diensten inkopen bij de Nederlandse Spoorwegen. 
 
SGP-er Jan Slagman vertelt dat met  de Nederlandse Spoorwegen een overeenkomst wordt afgesloten en dat per september 2013 de nieuwe dienstregeling ingaat  en doorloopt tot december 2024.  Deze overeenkomst  kan jaarlijks verlengd of opgezegd worden. Wel zal NS na verloop van tijd tellingen gaan doen om te bezien of er groei in het reizigersaantal zit om de te maken kosten te rechtvaardigen. Deze kosten bedragen namelijk €. 210.000 per jaar voor vijf avonden per week. 
 
Slagman : Ik hoop, nu vooral de extreem lange  wachttijden tot het verleden gaan behoren, meer mensen in de avonduren van de trein gebruik willen maken en het reizigersaantal zal toenemen. Dat alleen kan ervoor zorgen dat deze treinen jarenlang zullen blijven rijden.