23 januari 2013

Uitvoeringsprogramma Human Capital

ZWOLLE – Woensdag 23 januari werd eveneens het uitvoeringsprogramma Human Capital behandeld. Ook hierbij voerde Van Dijk namens de SGP-fractie het woord.
 
De SGP-fractie staat positief tegenover het voorstel. Het uitvoeringsplan wil bijdragen aan de versterking van de regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, waarbij de vraag vanuit het bedrijfsleven centraal staat. Dit moet leiden tot meer en beter gekwalificeerd (beta en technisch) personeel  op MBO, HBO en WO-niveau, minder knelpunten voor werkgevers in de voor Overijssel belangrijke sectoren, de aanpak van jeugdwerkloosheid via leerwerkbanen, meer vakmanschap en ondersteuning van startende ondernemers. 
 
Veel elementen uit het voorstel zijn door de SGP-fractie jaren geleden al aangedragen, met name vakmanschap in het onderwijs. De SGP is dan ook blij dat de provincie een aandeel levert en vakmanschap in een moderne setting, hoog op de agenda staat.