20 maart 2019

Verkiezingen 20 maart

Verkiezingen op 20 maart

Woensdag 20 maart zijn er verkiezingen.
Voor de provincies. Voor de waterschappen.
En de provincies kiezen later de Eerste Kamer.

De provincies beslissen o.a. over bouwlocaties, groen en wegen.
De waterschappen gaan over dijken en dammen, sloten en plassen.
En de Eerste Kamer besluit over alle wetten en over het kabinet-Rutte.

Politici met hart voor principes en oog voor de praktijk.
Geef ze een stem.
Uw stem.
Jouw stem.

Het kan de beslissende stem zijn!

SGP-Overijssel

Dirk van Dijk is in Overijssel de lijsttrekker namens de SGP. Het verkiezingsmotto van de SGP in Overijssel is "Bouwen en bewaren". Belangrijke speerpunten zijn: zorgen voor voldoende woningen voor alle doelgroepen, starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren; landbouw moet de ruimte krijgen, vooral gezinsbedrijven moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen en bouwen aan een sociale en rechtvaardige samenleving op basis van joods-christelijke waarden en normen. Bekijk hier het campagnefilmpje met daarin o.a. Dirk van Dijk. Wilt u graag kennis nemen van het verkiezingsprogramma? Download het hier. Wilt u weten wie er op de kandidatenlijst staan? Kijk dan hier.