13 februari 2019

Verkiezingsavond SGP-Wierden DV Maandag 18 maart 2019: Hoe verandert het klimaat ons?

Verkiezingsavond SGP-Wierden DV Maandag 18 maart 2019:
Hoe verandert het klimaat ons?
(Voor de flyer, klik hier)

Boeren zetten zich letterlijk dag en nacht in om voor iedereen voldoende, betaalbaar en veilig voedsel te produceren. En dat zo duurzaam mogelijk, geen geringe opgave! Extremere temperaturen, periodes van droogte of juist langdurige neerslag. De gevolgen van klimaatverandering maken deze opgave in de toekomst niet gemakkelijker.

Klimaatverandering: dat laat je niet koud...

SGP-kiesvereniging Wierden organiseert een inspirerende avond met sprekers die het onderwerp benaderen vanuit verschillende invalshoeken: ir. Chris Stoffer (2e kamerlid SGP) en dr. ir. Theun Vellinga (onderzoeker Wageningen Universiteit en medeauteur van het rapport ‘klimaatslimme melkveehouderij’) geven beiden een statement over het onderwerp. Daarna kunt u meepraten, vragen stellen en de discussie aangaan in de paneldiscussie met:
• ir. Chris Stoffer
• dr. ir. Theun Vellinga  
• dhr. Gerrit Engberts (Waterschap Vechtstromen)
• ir. Gert Harm ten Bolscher (Statenlid SGP Overijssel)

Wanneer? - DV Maandag 18 maart 2019, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar? - Zalencentrum Het Anker (Wilhelminastraat 28 in Wierden)

Voor de flyer, klik hier