19 maart 2019

Verklaring afwezigheid SGP bij slotdebat RTV Oost


Maandagavond 18 maart  zou in Deventer het door RTV-Oost en de provincie Overijssel georganiseerde slotdebat van de Provinciale Statenverkiezingen gehouden worden. Ook de SGP had zich hiervoor aangemeld.

Vanwege de aangrijpende gebeurtenis in Utrecht hebben bijna alle politieke partijen besloten de verkiezingscampagne stil te leggen. Om die reden werd ook het lijsttrekkersdebat in Deventer afgelast. Een terechte beslissing.  Wij hoorden gister dat vanmorgen bezien zou worden of de campagne hervat zou worden. In dat geval zou het debat in Deventer alsnog gehouden kunnen worden. Daartoe is vanmorgen besloten.

Wij hebben gisteravond richting de griffie aangegeven dat de SGP op dinsdag 19 maart al een bezinningsavond gepland had. Wij hebben gezegd dat wij er aan hechten daarbij aanwezig te zijn. Ook hebben wij  laten weten dat,  wanneer besloten zou worden het debat in Deventer dinsdag alsnog te houden, wij vanwege bovenstaande reden, hier niet aan deelnemen. Wat ons betreft is een bezinningsavond een waardevolle afsluiting van de campagne.

Uit actuele berichtgeving met betrekking tot het lijsttrekkersdebat zou ten onrechte de conclusie getrokken kunnen worden dat de SGP ook meedoet. Wij hopen hiermee de reden van onze afwezigheid toegelicht te hebben.

De Statenfractie SGP Overijssel
Dirk van Dijk
Gert Harm ten Bolscher