2 juli 2021

Verklaring m.b.t. coalitie

Tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering in Overijssel zijn de fracties van de VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP in Overijssel onaangenaam verrast door het handelen en de houding van de coalitiepartner CDA. Op het allerlaatste moment stemde de CDA-fractie onverwacht tegen een unaniem collegevoorstel.

Dit onvoorspelbare en onverantwoordelijke gedrag maakt dat de fracties van de VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP niet de zekerheid hebben dat er voldoende politiek draagvlak is om Overijssel stabiel te besturen. Dit is noodzakelijk gezien de grote opgaven die in de komende periode aan bod zullen komen.

De CDA-fractie heeft op een onacceptabele wijze gehandeld en geeft geen blijk van de noodzakelijke steun aan het college. Dit leidt tot onbegrip en is niet te tolereren. Het vertrouwen in de CDA-fractie is daarmee geschaad. De fracties van de VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP hechten eraan de steun uit te spreken in het voltallig college, inclusief de CDA-gedeputeerden.

Het is nu aan de CDA-fractie om het vertrouwen in de samenwerking te herstellen. Daarbij is van belang dat er een hernieuwd en gedragen perspectief komt op de toekomstige samenwerking. Stabiliteit, collegialiteit en betrouwbaarheid zijn daarbij kernwaarden.