15 januari 2018

Verslag van werkbezoek aan de gemeente Kampen

 

Op vrijdag 12 januari 2018 heeft de Statenfractie van de SGP in overijssel een werkbezoek gebracht aan de gemeente Kampen. Naast de Statenfractie waren hierbij bestuursleden en ondernemers aanwezig, in totaal een delegatie van zo’n 15 personen. Centraal stond het thema ‘Duurzaamheid’.

 

1.    Werkbezoek aan het Hoornbeeckcollege te Kampen

Aansluitingen Openbaar vervoer
Het werkbezoek startte met een bezoek aan het Hoornbeeck te Kampen waar dhr. H.J. Bart (Locatiemanager Kampen) de OV-problematiek voor studentenvervoer heeft toegelicht. Het Hoornbeeckcollege te kampen bedient zeven provincies waardoor veel studenten lange afstanden moeten overbruggen. Goede aansluitingen zijn dan van groot belang. In alliantie met het Pieter Zandtcollege zijn de schooltijden daarop afgestemd. Hoewel er goede contacten zijn met Connexxion, zijn er nog enkele aansluitingsknelpunten. Dhr. Bart benadrukt graag vroegtijdig betrokken te willen worden bij vernieuwing van de consessies met de vervoersmaatschappeijen. Een van de grootste knelpunten is de opstapplaats die zich op 9 minuten lopen van de school bevindt, inclusief een gevaarlijke oversteek. Ondanks eerdere toezeggingen van oud-wethouder (nu gedeputeerde) Boerman is dat knelpunt nog steeds niet opgelost.

Duurzaamheid in het onderwijs
Dhr. A. van den Bos (Opleidingsmanager) gaf een toelichting op de duurzaamheid van het schoolgebouw, waarbij gebruikm wordt gemaakt van aardwarmte, verlichting met censoren, de invoering van 240 zonnepanelen, het automatisch afsluiten van computers ’s nachts, gezonde catering, afstellen van kranen,  het digitaal vertrekken van readers et cetera. Op alle mogelijke manieren wordt nagedacht over energiebeperkende maatregelen, waarbij ook studenten uitgenodigd worden mee te denken.

Duurzaamheid in de Koekoekspolder
Dhr. J.Th. Noorland (SGP-Commissielid in de gemeenteraad van Kampen en ondernemer bij de kwekerij van VOF Gebr. A. en J.Th. Noorland) heeft een toelichting gegeven over duurzaamheid en de wijze waarop aardwarmte wordt gebruikt bij kwekerijen in de Koekoekspolder, welke energie energiebesparingen dat op termijn oplevert per m2 tuinbouwgrond.

 

2.    Werkbezoek biologisch melkveebedrijf Erf 1 van de familie Bruins

Op de Mandjeswaard is de zuivelboerderij Erf 1 van de familie Bruins bezocht.  Het erf waarop deze boerderij staat is al in gebruik sinds 1432 en is het oudste erf van Kampereiland. De gedachte achter de bedrijfsvoering van deze zuivelboerderij is om te werken met oog voor de weidevogels in de lucht, de koeien op het land en de wormen in de bodem. De filosofie is dat een biologisch product lekkerder smaakt, bijdraagt aan een gezondere levensstijl en een gezondere, lang(er) te gebruiken voedingsbodem. Het biologische melkveebedrijf heeft oog voor weidevogels en probeert het aantal  in stand te houden en te bevorderen. De familie beseft dat economie, ecologie en de huidige manier van leven soms haaks op elkaar staan, maar meent dat het anders kan en geeft daar op deze wijze uitvoering aan.

 

3.    Lezingen en plenair gesprek met ondernemers in ‘Ons Erf’ te IJsselmuiden

Statenlid dhr. D. van Dijk (SGP Overijssel) heeft vanwege de verhindering van Statenlid G.H. ten Bolscher een toelichting gegeven over duurzaamheidsbeleid en de wijze waarop de provincie probeert om met (voor)financiering aanjager te zijn van lokale en provinciale duurzame ontwikkelingen. Daarbij is ook oog voor de duurzame werkwijze van de provincie zelf. De Statenfractie van de SGP wijst op rentmeesterschap en de opdracht om op een duurzame wijze met Gods schepping om te gaan.

SGP-lijststrekker (momenteel ook wethouder in Kampen) dhr. E. Spaan heeft gesproken over de visie duurzaamheid & ondernemerschap, het belang daarvan en de wijze waarop de gemeente, zo mogelijk in samenwerking met de provincie, daaraan kan bijdragen. Dhr. Spaan wees er op dat duurzaamheid niet iets is dat ‘opgelegd’ moet worden, maar een natuurlijke manier van leven moet gaan worden. Daaraan wil de SGP graag bijdragen.

Na een plenair gesprek met de aanwezige ondernemers werd het werkbezoek afgesloten met een hapje en drankje.