10 december 2016

Vol gas op waterzuivering

 

In de Statenvergadering van woensdag 7 december jl. is de mede door de SGP ingediende motie "Vol gas op waterzuivering" met een grote meerderheid aangenomen. 
De SGP had samen met CDA, VVD, D66, 50PLUS en de PVV een motie ingediend waarin het College van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om met volle kracht in te zetten op de zuivering van het afvalwater dat afkomstig is uit oliewinning.

De motie was ingegeven door het feit dat waterzuivering een uitstekend alternatief is voor het verwerken van afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek. Er zijn meerdere bedrijven in Nederland die innovatieve technieken voor waterzuivering ontwikkelen en die ingezet kunnen worden. Door de plaatsing van een waterzuiveringsinstallatie naast de oliewinningslocatie kan voor een gesloten systeem worden gezorgd. 

Kortom: een win-winsituatie aangezien het zorgt voor behoud én uitbreiding van de werkgelegenheid, het zorgt voor een gesloten systeem in Schoonebeek en binnen 1 tot 1,5 jaar kan dit worden gerealiseerd.