31 januari 2018

(Water)veiligheid Kampereiland / Mantjeswaard

 

Tijdens het vragenuur binnen de vergadering van Provinciale Staten van 31 januari 2018 heeft SGP-Statenlid en fractievoorzitter Dirk van Dijk vragen gesteld over de waterveiligheid in het gebied Kampereiland e.o.Volgens een krantenbericht (De Stentor, 6 januari 2018) voldoet over een afstand van tien kilometer de dijk niet aan de norm dat een overstroming eens per 500 jaar mag plaatsvinden.

Zowel in 2010 als in 2018 was de waterhoogte kritiek. De KEI-brigade heeft op geheel vrijwillige basis dit jaar weer  geweldige inzet getoond door het leggen van 10.000 zandzakken. Het plan was om de dijk in 2018 op gewenste en vereiste veiligheidsniveau te brengen. Nu blijkt echter dat de kosten daarvoor niet €4,5 mln, maar €8 mln te bedragen. Gevolg daarvan is dat er er uitstel dreigt vanwege de discussie over de financien tussen de Provincie Overijssel, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de eigenaren op Kampereilend. Van Dijk vroeg het college van Gedeputeerde Staten (1.) wat de positie is van de provincie en (2.) wat GS gaat doen om de veiligheid in dit gebied zo snel m,ogelijk op het vereiste niveau te brengen. 

Gedeputeerde Boerman zegde naar aanleiding van de vragen van Van Dijk toe dat in 2018 zal worden aangevangen met de werkzaamheden, en zegde tevens toe dat (inclusief het noodzakelijke inklinken van de dijk) de veiligheid in dit gebied halverwege 2019 zal zijn gegarandeerd.