21 januari 2019

Werbezoek Armeense Kerk Almelo


Op 18 januari 2019 heeft de SGP-fractie een werkbezoek gebracht aan de Armeens Apostolische Kerk in Almelo en gesproken met een afvaardiging van het het bestuur van deze gemeente.

1. Rondleiding
De SGP-fractie werd om 15.30 uur door Pastoor Mashtots Baghdasaryan ontvangen in de Armeense Kerk aan de Vriezenveenseweg 174 in Almelo. Hij gaf de SGP-fractie een boeiende rondleiding met uitleg in de kerk en bij het monument dat is opgericht ter nagedachtenis aan de Armeense genocide in het voormalige Ottomaanse Rijk tussen 1915 t/m 1917.

Monument ter nagedachtenis aan de Armeense genocide

 

2. Gesprek met ambasadeur Balayan
Daarna heeft de fractie uitgebreid kennis gemaakt met de ambassadeur van de Republiek Armenië, Zijne Excelentie dhr. Tigran Balayan PhD. Daarover is meer geschreven in dit item.

3. Gesprek over de plaatselijke Armeense gemeenschap 
In aanwezigheid van dhr. Onik Gelici (voorzitter bestuur Armeense Kerk Almelo) is gesproken over de gemeenschap in Amelo en het feit dat Almelo (en daarmee ook de provincie Overijssel) het hart is van de Armeense gemeenschap in Nederland. Deze gemeenschap en de kerk zijn vrijwel geheel zelfvoorzienend in hun activiteiten, maar toch benoemt dhr. Gelici een zestal punten, met het verzoek of de provincie dit kan faciliteren:

 1. Onderhoud monumentaal pand
  Het kerkgebouw is een monumentaal pand, wat gevolgen heeft voor de kosten van onderhoud. Externe bijdragen daarin (o.a. van de provincie) zijn zeer welkom.  

 2. Ontwikkeling van begraafplaats en uitbreiding parkeerplaatsen
  De kerk wil graag een Armeense begraafplaats oprichten en het aantal parkeerplaatsen uitbreiden. Ook hier is, waar mogelijk, ondersteuning van de provincie gewenst.

 3. Woonzorgvoorziening
  In dit deel van Twente wonen tussen de 6000- en 7000 mensen met een Armeense achtergrond. Hoewel de integratie van de Armeense bevolking doorgaans erg goed is, is een woonzorgvoorziening voor ouderen in de Armeense gemeenschap een wens waar facilitering door de provincie gewenst is.

 4. Basisschool
  Ditzelfde geldt voor een eigen school die uitgaat van de Armeens Apostolische Kerk.

 5. Armeense culturele waarden
  Hoewel de binding met Nederland sterk is, hecht de Armeense bevolking ook aan de eigen culturele waarden. Provinciale steun is daarbij gewenst, bijvoorbeeld door het uitnodigen van Armeense culturele uitingen bij provinciale evenementen. 

 6. Dringende nood van dreigende uitzettingen
  Enkele honderden Armeense christenen uit Syrië dreigen op korte termijn naar Armenië te worden uitgezet. Het gaat vaak om Armeense burgers uit Syrie die nooit in Armenië zijn geweest. Dit wordt als bijzonder schrijnend en onrechtvaardig ervaren. Er zijn ook reeds contacten gelegd met de kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Voordewind (ChristenUnie). Dringend verzoek is om hier ook binnen de SGP een halszaak van te maken. 

4. Afsluitend
De SGP-fractie heeft de wensen gehoord en zegt toe, daar waar mogelijk is, aandacht te vragen voor de belangen van de Armeense gemeenschap in Overijssel. Ook is toegezegd dat dhr. Gelici in contact zal worden gebracht met de Tweede Kamerfractie om de toestand van de Armenen te bespreken die dreigen te worden uitgezet.