27 mei 2013

Werkbezoek SGP in Overijssel

ZWOLLE - De Statenfractie van Overijssel organiseerde voor vrijdag jl. een werkbezoek voor de SGP Kamer- en Statenleden. Ook de SGP-waterschap bestuurders waren erbij.

CdK mw. Bijleveld heette het gezelschap welkom op het provinciehuis. Gedeputeerde Bert Boerman gaf vervolgens een presentatie over waterbeheer in de IJssel-Vechtdelta. Hierna reisden de 30 deelnemers af naar de Balgstuw Ramspol. Door deskundigen van het waterschap Groot Salland werd hier een boeiende presentatie verzorgd. Hierna werd koers gezet naar Kampen waar uitleg gegeven werd over de waterkering Kampen Midden. Afsluitend werd in de Hanzestad de maaltijd gebruikt. Partijvoorzitter dhr. M.F. van Leeuwen sloof af met schriftlezing en gebed. We mogen terugzien op een nuttig werkbezoek.