24 februari 2023

Zuinig zijn op erfgoed; SGP wil nieuw Collectiecentrum Overijssel

Dat mensen kunnen leren van de historie, is wel duidelijk. Maar hoe kunnen mensen die historie bewaren? In Overijssel kan dat in elk geval een stuk beter, vindt scheidend SGP-Statenlid Dirk van Dijk.

Samen met ChristenUnie, D66 en CDA komt hij met een voorstel voor een nieuw Collectiecentrum Overijssel. De motie werd unaniem aangenomen.
“We moeten zuinig zijn op onze geschiedenis”, vindt de nestor van de Overijsselse Staten. “We weten dat verschillende gemeenten worstelen met hun archieven en hoe ze ervoor moeten zorgen. Daar ligt een mooie taak voor de provincie.”
Er is op korte termijn sprake van een capaciteitstekort in de depots in Deventer en Zwolle van Collectie Overijssel voor de opname van nieuwe collecties. Dat zijn ook de enige twee gemeenten die samenwerken op dat gebied. “Het is allemaal in stukjes geknipt, er is geen sprake van eenduidigheid”, merkt Van Dijk op. “In veel andere provincies is er een centrale archiefdienst, maar Overijssel heeft dat nog niet. Daardoor is de archiefzorg weinig efficiënt en wordt er op dit moment weinig samengewerkt op het gebied van het beheer, toegankelijk maken, digitaliseren en presenteren van erfgoedcollecties.”
Het oprichten van een Collectiecentrum zou daar verbetering in kunnen aanbrengen, denkt hij. “De gemeente Zwolle houdt al rekening met het vertrek van Collectie Overijssel van de huidige locatie en de klimaatsystemen in de depots zijn de komende jaren afgeschreven. Dit is dus het moment om door te pakken.”
De komende jaren kan de provincie daar dus mee aan de slag, als het aan Van Dijk ligt. Hij vraagt Gedeputeerde Staten daarom om met Collectie Overijssel, het Rijk, de gemeenten en andere relevante partners de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw, innovatief, duurzaam provinciaal Collectiecentrum.

Dat kan dan binnen een aantal jaar geopend worden, stelt de SGP-fractievoorzitter. “Het zou toch geweldig zijn als zo’n centrum in het jaar 2028, wanneer 500 jaar Overijssel herdacht wordt, gerealiseerd is en in gebruik genomen kan worden.”

Zuinig zijn op erfgoed; SGP wil nieuw  Collectiecentrum Overijssel